Gan barhau â'r thema Calan Gaeaf, yn hwyl i addurno tai a fflatiau.