Pokračovanie na tému Halloween, zábava zdobiť domy a apartmány.