Puzzle Game Halloween Smash

Đối tượng giống hệt di chuyển và lắp ráp chúng trong nhóm của ba để làm cho họ biến mất.

Điều khiển.

  • : Di chuyển các đối tượng.

Tất cả trò chơi
Puzzle-game-halloween-smash
100% yêu thích trò chơi